สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 20 ปี

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 : 045037 เลขท้าย 2 ตัว : 95 เลขหน้า 3 ตัว : 458 , 247 เลขท้าย 3 ตัว : 755 , 331

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1 : 506404 เลขท้าย 2 ตัว : 40 เลขหน้า 3 ตัว : 598 , 154 เลขท้าย 3 ตัว : 245 , 062

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 : 967375 เลขท้าย 2 ตัว : 79 เลขหน้า 3 ตัว : 323 , 806 เลขท้าย 3 ตัว : 206 , 021

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 : 149840 เลขท้าย 2 ตัว : 58 เลขหน้า 3 ตัว : 384 , 576 เลขท้าย 3 ตัว : 509 , 046

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1 : 533726 เลขท้าย 2 ตัว : 85 เลขหน้า 3 ตัว : 165 , 425 เลขท้าย 3 ตัว : 485 , 036

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1 : 785438 เลขท้าย 2 ตัว : 86 เลขหน้า 3 ตัว : 976 , 824 เลขท้าย 3 ตัว : 752 , 038

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่ 1 : 361211 เลขท้าย 2 ตัว : 45 เลขหน้า 3 ตัว : 106 , 757 เลขท้าย 3 ตัว : 166 , 473

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1 : 206608 เลขท้าย 2 ตัว : 44 เลขท้าย 3 ตัว : 607 , 203 , 855 , 979

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1 : 739804 เลขท้าย 2 ตัว : 47 เลขท้าย 3 ตัว : 502 , 020 , 256 , 173

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 : 524694 เลขท้าย 2 ตัว : 63 เลขท้าย 3 ตัว : 217, 188 , 285 , 338

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

รางวัลที่ 1 : 805540 เลขท้าย 2 ตัว : 54 เลขท้าย 3 ตัว : 771 , 380 , 065 , 221

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

รางวัลที่ 1 : 191100 เลขท้าย 2 ตัว : 59 เลขท้าย 3 ตัว : 653 , 968 , 801 , 739

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

รางวัลที่ 1 : 689140 เลขท้าย 2 ตัว : 85 เลขท้าย 3 ตัว : 366 , 923 , 642 , 465

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

รางวัลที่ 1 : 272028 เลขท้าย 2 ตัว : 76 เลขท้าย 3 ตัว : 285 , 333 , 421 , 929

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

รางวัลที่ 1 : 927907 เลขท้าย 2 ตัว : 88 เลขท้าย 3 ตัว : 213 , 277 , 524 , 648

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

รางวัลที่ 1 : 910957 เลขท้าย 2 ตัว : 29 เลขท้าย 3 ตัว : 647 , 739 , 137 , 905

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548

รางวัลที่ 1 : 970577 เลขท้าย 2 ตัว : 98 เลขท้าย 3 ตัว : 171 , 375 , 009 , 216

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

รางวัลที่ 1 : 185966 เลขท้าย 2 ตัว : 23 เลขท้าย 3 ตัว : 862 , 137 , 745 , 661

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546

รางวัลที่ 1 : 941438 เลขท้าย 2 ตัว : 47 เลขท้าย 3 ตัว : 866 , 156 , 216 , 264

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545

รางวัลที่ 1 : 505498 เลขท้าย 2 ตัว : 25 เลขท้าย 3 ตัว : 341 , 297 , 747 , 383

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544

รางวัลที่ 1 : 683472 เลขท้าย 2 ตัว : 52 เลขท้าย 3 ตัว : 392 , 081 , 694 , 431

You cannot copy content of this page